Author: Komsos

Guru Agung

Kita, manusia, adalah mahkluk ciptaan sempurna dan mempunyai kebebasanserta kemandirian. Tetapi kita juga adalah mahkluk sosial yang memerlukan yang lain.Hal yang lain bukan hanya yang duniawi/materi (benda atau manusia lain),…

Pokok Anggur Yang Sejati

Dalam Injil Yohanes, Yesus memberi pesan kepada murid-muridNya: “Tinggallah di dalam Akudan Aku di dalam kamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya” (lih. Yoh 15:4-5). Yesus memberikan secara sederhana kepada…

MENGUKUR IMAN

” ….. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya; mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku, mereka akan berbicara dlm bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka…