Keseriusan Dalam Pembekalan.
Bersama Dalam Pendalaman Kitab Suci.
Bersama Dalam Pendalaman Kitab Suci.

Pertemuan keempat atau terakhir BKSN di Lingkungan Maria Pengantara Rahmat mengajak umat yang hadir untuk selalu dan berusaha berlaku adil dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, pendalaman akan Kitab Suci terlaksana dengan baik untuk umat yang hadir. Pertemuan yang berlangsung di Kediaman Bapak Tanu, Rabu(28-09-16) malam lalu. Umat yang hadir merasakan manfaat akan pendalaman Kitab Suci ini.

Tema yang diangkat adalah “Keadilan Sosial Menurut Kerahiman Allah”. Umat yang hadir disodorkan sebuah pertanyaan seperti “Sebagai pengikut Kristus, terpanggilkah kita menegakkan keadilan sosial berlandaskan Kerahiman Allah di sekitar lingkungan kita?” Sehingga, apa yang diterima umat pada pertemuan ini diharapkan berjalan sesuai dengan ajakan dari KAJ.

Pembekalan Berlansung Santai.
Pembekalan Berlansung Santai.
Menjelaskan Pendapat Di Tengah Pembekalan Oleh Pak Suwandi.
Menjelaskan Pendapat Di Tengah Pembekalan Oleh Pak Suwandi.
Umat Lingkungan Maria Pengantara Rahmat.
Umat Lingkungan Maria Pengantara Rahmat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *