Month: May 2024

Guru Agung

Kita, manusia, adalah mahkluk ciptaan sempurna dan mempunyai kebebasanserta kemandirian. Tetapi kita juga adalah mahkluk sosial yang memerlukan yang lain.Hal yang lain bukan hanya yang duniawi/materi (benda atau manusia lain),…